ukupjs logo vsp

Autor/i žiadajúci vydať monografiu postupujú nasledovne:

1. vyplnia formulár Žiadosť o vydanie monografie a zašlú ho s rukopisom a prílohami podľa požiadaviek žiadosti Redakčnej rade UPJŠ  na emailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

2. Redakčná rada potvrdí príjem rukopisu elektronicky a zabezpečí pre monografiu vedeckého redaktora a posúdenie nezávislými recenzentami rukopisu. Autor musí deklarovať prostriedky (napr. grant, rozpočtové zdroje, sponzor a pod.) na recenzný proces aj samotné vydanie monografie tlačou alebo elektronicky.

3. Recenzný proces môže trvať niekoľko mesiacov. Po jeho ukončení bude autor vyzvaný na prípravu rukopisu do tlače, alebo na vyjadrenie sa k pripomienkam recenzentov a zaslanie opravenej verzie rukopisu, prípadne obdrží rozhodnutie Redakčnej rady UPJŠ o nepublikovaní monografie. Osnova recenzého posudku pre monografie 

4. Po prijatí na publikovanie, autor/i komunikujú ďalej s Vydavateľstvom ŠafárikPress, ktoré zabezpečí technicky vydanie monografie podľa nasledujúceho postupu: 

Vedecká monografia - elektronická

Vedecká monografia - tlačená

  Univerzitná predajňa kníh je umiestnená v budove Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Zákazníci tam môžu nájsť všetky dostupné publikácie vydané u nás a určené na predaj. Rovnako ako v e-shope UNIBOOK si môžete kúpiť aj odbornú literatúru vybraných slovenských a českých vydavateľov.

Rozhodnutie rektora č. 4/2022 na realizáciu inštitucionálnej politiky pre otvorenú vedu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach V zmysle ust. § 15 ods. 1 písm. m) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom...

Autor/i žiadajúci vydať monografiu postupujú nasledovne: 1. vyplnia formulár Žiadosť o vydanie monografie a zašlú ho s rukopisom a prílohami podľa požiadaviek žiadosti Redakčnej rade UPJŠ  na emailovú adresu redakcna-rada@upjs.sk. 2. Redakčná rada potvrdí príjem rukopisu elektronicky a zabezpečí pre monografiu...

DOI (Digital Object Identifier) je unikátny a trvalý identifikátor digitálneho objektu dostupného prostredníctvom internetových sietí. Podobne ako ISBN jednoznačne identifikuje tlačené knihy, tak DOI identifikuje digitálne objekty na internete.

Ak chce autor vydať dielo v tlačenej a zároveň elektronickej podobe, je potrebné dodať príslušnú dokumentáciu pre obidve formy publikovania zvlášť a podľa nižšie uvedených pokynov. 

Creative commons je licenčná schéma, ktorá umožňuje autorom licencovať svoje diela tak, aby ich ostatní mohli použiťbez toho, že by museli kontaktovať autora a vyžiadať si jeho súhlas na využitie, tlač, preklad a iné využitie jeho práce.

navratka

E-shop Unibookqr unibook