ukupjs logo vsp

otvorenie oznamapril2021Dovoľte aby sme Vás upozornili, že publikovanie elektronických dokumentov  je od 1.6.2020 spoplatňované podľa platného cenníka. 
Pozrite si podrobnosti...
  • 04.02.2021 -Aktuálne! Mimoriadne zaradené publikácie do Edičného plánu 2021 - 
  • 12.01.2021 - Edičný plán na rok 2021. Viac...
  • 17.08.2020 - Cenník služieb pri vydávaní elektronického dokumentu.
  • 20.07.2020 - Typológia dokumentov, ktorým sa prideľujú, alebo neprideľujú čísla ISBN.
  • 05.01.2020 - Edičný plán na rok 2020.

  Univerzitná predajňa kníh je umiestnená v budove Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Zákazníci tam môžu nájsť všetky dostupné publikácie vydané u nás a určené na predaj. Rovnako ako v e-shope UNIBOOK si môžete kúpiť aj odbornú literatúru vybraných slovenských a českých vydavateľov.

Creative commons je licenčná schéma, ktorá umožňuje autorom licencovať svoje diela tak, aby ich ostatní mohli použiťbez toho, že by museli kontaktovať autora a vyžiadať si jeho súhlas na využitie, tlač, preklad a iné využitie jeho práce.

Povinnosť vydavateľa odovzdať slovenským knižniciam povinný výtlačok z každej publikácie je upravená Zákonom č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov.

Pripravili sme pre autorov niekoľko inštrukcií, podľa vašich otázok a pripomienok. Ak budete postupovať podľa uvedených návodov, naša spolupráca bude úspešná.

Ak chce autor vydať dielo v tlačenej a zároveň elektronickej podobe, je potrebné dodať príslušnú dokumentáciu pre obidve formy publikovania zvlášť a podľa nižšie uvedených pokynov. 

DOI (Digital Object Identifier) je unikátny a trvalý identifikátor digitálneho objektu dostupného prostredníctvom internetových sietí. Podobne ako ISBN jednoznačne identifikuje tlačené knihy, tak DOI identifikuje digitálne objekty na internete.

E-shop Unibookqr unibook

 

navratka