ukupjs logo vsp

OZNAM:

Prevádzka Univerzitnej predajne kníh UK UPJŠ v Košiciach podľa nového COVID AUTOMATU od 13.09.2021.

Oznamujeme zákazníkom Univerzitnej predajne kníh UK UPJŠ, že v súlade s Uznesením vlády SR č. 440/2021 k návrhu aktualizácie Alert systému pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (COVID AUTOMAT - verzia 4.1) a vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva SR č. 237/2021, 239/2021, 240/2024 a 241/2021 V. v. SR 

Univerzitná predajňa kníh je výdajným miestom tovaru zakúpeného na diaľku, v ktorej je možno tovar zakúpený na diaľku prevziať, vrátiť alebo reklamovať pri dodržaní všetkých hygienických opatrení v súlade s výnimkou podľa §2 ods.2 bodu h) Vyhlášky 240/2021 ÚVZ v režime ZÁKLAD.

Univerzitná predajňa kníh sprístupňuje pre zákazníkov vstup do predajne a priamy predaj iba osobám v režime OTP(pre potreby Covid automatu sa tým myslia všetky osoby plne očkované, osoby, ktoré sú schopné preukázať sa negatívnym výsledkom testu a osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID 19).

V zmysle vyššie uvedeného platí:

  • vstup do priestorov predajne je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
  • pri vstupe použite dezinfekciu na ruky,
  • zachovávajte odstupy v radoch minimálne 2 metre, s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti alebo osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov,
  • počet zákazníkov v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 plochy t. j. 6 osôb.

Podmienky vstupu budeme pravidelne aktualizovať v závislosti od aktuálnej mapy rozdelenia okresov podľa Covid automatu. Odporúčame sledovať našu webovú stránku a FB stránku knižnice.


 otvorenie oznamapril2021Dovoľte aby sme Vás upozornili, že publikovanie elektronických dokumentov  je od 1.6.2020 spoplatňované podľa platného cenníka. 
Pozrite si podrobnosti...
  • 20.08.2021 - Cenník služieb pri vydávaní elektronického dokumentu v roku 2021.
  • 04.02.2021 -Aktuálne! Mimoriadne zaradené publikácie do Edičného plánu 2021 - 
  • 12.01.2021 - Edičný plán na rok 2021. Viac...
  • 20.07.2020 - Typológia dokumentov, ktorým sa prideľujú, alebo neprideľujú čísla ISBN.

OZNAM: Prevádzka Univerzitnej predajne kníh UK UPJŠ v Košiciach podľa nového COVID AUTOMATU od 13.09.2021. Oznamujeme zákazníkom Univerzitnej predajne kníh UK UPJŠ, že v súlade s Uznesením vlády SR č. 440/2021 k návrhu aktualizácie Alert systému pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (COVID AUTOMAT -...

Creative commons je licenčná schéma, ktorá umožňuje autorom licencovať svoje diela tak, aby ich ostatní mohli použiťbez toho, že by museli kontaktovať autora a vyžiadať si jeho súhlas na využitie, tlač, preklad a iné využitie jeho práce.

Povinnosť vydavateľa odovzdať slovenským knižniciam povinný výtlačok z každej publikácie je upravená Zákonom č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov.

Pripravili sme pre autorov niekoľko inštrukcií, podľa vašich otázok a pripomienok. Ak budete postupovať podľa uvedených návodov, naša spolupráca bude úspešná.

Ak chce autor vydať dielo v tlačenej a zároveň elektronickej podobe, je potrebné dodať príslušnú dokumentáciu pre obidve formy publikovania zvlášť a podľa nižšie uvedených pokynov. 

DOI (Digital Object Identifier) je unikátny a trvalý identifikátor digitálneho objektu dostupného prostredníctvom internetových sietí. Podobne ako ISBN jednoznačne identifikuje tlačené knihy, tak DOI identifikuje digitálne objekty na internete.

E-shop Unibookqr unibook

 

navratka