ukupjs logo vsp

Vážení zákazníci!

Univerzitnú predajňu kníh UPJŠ v Košiciach otvárame 17.1.2022.  
 

Priamy predaj je povolený  iba osobám v režime OP (kompletne očkovaní a po prekonaní Covid 19).

V zmysle vyššie uvedeného platí:

  • vstup do priestorov predajne je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami respirátorom FFP2;
  • pri vstupe použite dezinfekciu na ruky;
  • zachovávajte odstupy v radoch minimálne 2 metre, s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti alebo osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov.

Pri vstupe do priestorov predajne sa preukážte platným COVID PASSOM.


Dovoľte aby sme Vás upozornili, že publikovanie elektronických dokumentov  je od 1.6.2020 spoplatňované podľa platného cenníka. 
Pozrite si podrobnosti...

Edičný plán na rok 2022 - NOVÉ!

Smernica č. 2/2021  o edičnej činnosti UPJŠ v Košiciach a jej súčastí - platná od 1.1.2022 - NOVÉ!

Smernica č. 3/2021  o elektronickom publikovaní dokumentov na UPJŠ v Košiciach a jej súčastí - platná od 1.1.2022 - NOVÉ!

  Vážení zákazníci! Univerzitnú predajňu kníh UPJŠ v Košiciach otvárame 17.1.2022.     Priamy predaj je povolený  iba osobám v režime OP (kompletne očkovaní a po prekonaní Covid 19). V zmysle vyššie uvedeného platí: vstup do priestorov predajne je možný len s prekrytými hornými dýchacími...

Ak chce autor vydať dielo v tlačenej a zároveň elektronickej podobe, je potrebné dodať príslušnú dokumentáciu pre obidve formy publikovania zvlášť a podľa nižšie uvedených pokynov. 

Creative commons je licenčná schéma, ktorá umožňuje autorom licencovať svoje diela tak, aby ich ostatní mohli použiťbez toho, že by museli kontaktovať autora a vyžiadať si jeho súhlas na využitie, tlač, preklad a iné využitie jeho práce.

Povinnosť vydavateľa odovzdať slovenským knižniciam povinný výtlačok z každej publikácie je upravená Zákonom č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov.

Pripravili sme pre autorov niekoľko inštrukcií, podľa vašich otázok a pripomienok. Ak budete postupovať podľa uvedených návodov, naša spolupráca bude úspešná.

DOI (Digital Object Identifier) je unikátny a trvalý identifikátor digitálneho objektu dostupného prostredníctvom internetových sietí. Podobne ako ISBN jednoznačne identifikuje tlačené knihy, tak DOI identifikuje digitálne objekty na internete.

navratka

E-shop Unibookqr unibook