ukupjs logo vsp

OZNAM

Od 26.10.2020 do 30.10.2020

bude Univerzitná predajňa kníh na Tr. SNP 1  v Košiciach

ZATVORENÁ.

Univerzitný e-shop www.unibook.upjs.sk nebude v prevádzke.

Objednávky budú vybavované po uvoľnení protipandemických  opatrení.

 

Ďakujeme za pochopenie.


  
Dovoľte aby sme Vás upozornili, že publikovanie elektronických dokumentov
je od 1.6.2020 spoplatňované podľa platného cenníka.
Pozrite si podrobnosti...

Cenník služieb pri vydávaní elektronického dokumentu platný od 1.6.2020

Cenový výmer č. 14/2020 - Stanovenie kalkulačného listu pre tvorbu cien za publikovanie elektronických dokumentov. 

Získané finančné prostriedky sú použité na náklady, ktoré nám z hľadiska povinných služieb a úkonov stanovených zákonom a edičnou radou univerzity vznikajú.

 
  Elektronické dokumenty  
1. Povinné výtlačky – CD 6x +slimbox 6x +nálepka/potlač CD 6x 6,00 €
2. Povinné výtlačky - základná grafická príprava bookletu a CD nálepky/potlač CD 12,00 €
3. Rozposlanie povinných výtlačkov - poštovné a balné 12,00 €
4. Finálna úprava elektronického dokumentu podľa schválených štandardov
(tiráž, povinné logá, úprava pdf)
18,00 €

Pozn.
Položky môžu byť fakturované aj jednotlivo, podľa skutočného využitia služieb Vydavateľstva ŠafárikPress.
Pridelenie DOI identifikátora - 2,40 €/ jeden DOI identifikátor

Viac o DOI identifikátoroch >>>