ukupjs logo vsp

Cenník služieb pri vydávaní elektronického dokumentu

Cenový výmer č. 6/2021  - Stanovenie kalkulačného listu pre tvorbu cien za publikovanie elektronických dokumentov. 

Získané finančné prostriedky sú použité na náklady, ktoré nám z hľadiska povinných služieb a úkonov stanovených zákonom a edičnou radou univerzity vznikajú.

 
  Elektronické dokumenty  
1. Povinné výtlačky – CD 6x +slimbox 6x +nálepka/potlač CD 6x 10,00 €
2. Povinné výtlačky - základná grafická príprava bookletu a CD nálepky/potlač CD 15,00 €
3. Rozposlanie povinných výtlačkov - poštovné a balné 10,00 €
4. Finálna úprava elektronického dokumentu podľa schválených štandardov
(tiráž, povinné logá, úprava pdf)
20,00 €

Pozn.
Položky môžu byť fakturované aj jednotlivo, podľa skutočného využitia služieb Vydavateľstva ŠafárikPress.
Pridelenie DOI identifikátora - 2,70 €/ jeden DOI identifikátor. Cenový výmer č. 8/2021

Viac o DOI identifikátoroch >>>