ukupjs logo vsp

OZNAM

Od 26.10.2020 do 30.10.2020

bude Univerzitná predajňa kníh na Tr. SNP 1  v Košiciach

ZATVORENÁ.

Univerzitný e-shop www.unibook.upjs.sk nebude v prevádzke.

Objednávky budú vybavované po uvoľnení protipandemických  opatrení.

 

Ďakujeme za pochopenie.


  
Dovoľte aby sme Vás upozornili, že publikovanie elektronických dokumentov
je od 1.6.2020 spoplatňované podľa platného cenníka.
Pozrite si podrobnosti...

 

Tlačivá, potrebné pre vydanie elektronických vysokoškolských učebných textov, učebníc a ostatnej literatúry:

 1. Návrhový list na vydanie elektronickej publikácie – vytlačené, podpísané nadriadeným (dekanom, riaditeľom, alebo rektorom) a autorom, alebo vedúcim autorského kolektívu.
 2. Žiadosť o elektronické publikovanie dokumentu – vytlačené, podpísané nadriadeným (dekanom, riaditeľom, alebo rektorom) a autorom, alebo vedúcim autorského kolektívu
 3. Recenzné posudky – vytlačené, podpísané recenzentom
 4. Písomné stanovisko autora k recenzným posudkom – vytlačené, podpísané autorom, alebo vedúcim autorského kolektívu
 5. Anotácia v slovenskom a anglickom jazyk spolu s kľúčovými slovami – emailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 6. Rukopis publikácie v .doc alebo .pdf – emailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 7. Licenčná zmluva (iba v prípade ak si nevyberiete licenciu Creative Commons) - prosíme poslať najskôr emailom na kontrolu na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 8. Žiadosť o ISBN - emailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zodpovedná:
Mgr. Andrea Dohovičová
Referát elektronického publikovania
Moyzesova č. 9, 040 01 Košice
Tel.: +42155 234 1626
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


***

 

NÁVRHOVÝ LIST NA VYDANIE ELEKTRONICKEJ PUBLIKÁCIE 

  Stiahnite si tlačivo   

 • je potrebné vyplniť, podpísať (podpisuje autor) a dať podpísať: 
  • dekanovi - ak ste zamestnancom fakulty,
  • riaditeľovi – ak ste zamestnancom univerzitného pracoviska
  • prorektorovi – ak ste zamestnancom rektorátu, alebo je publikácia hradená z finančných prostriedkov rektorátu

↑ nahor

 

***

ŽIADOSŤ O ELEKTRONICKÉ PUBLIKOVANIE DOKUMENTU 

 Stiahnite si tlačivo  

V tomto dokumente si môžete vybrať typ licencie:

- licenčná zmluva alebo 
- licencia Creative Commons

 • je potrebné vyplniť, podpísať (podpisuje autor) a dať podpísať: 
  • dekanovi - ak ste zamestnancom fakulty,
  • riaditeľovi – ak ste zamestnancom univerzitného pracoviska
  • prorektorovi – ak ste zamestnancom rektorátu, alebo je publikácia hradená z finančných prostriedkov rektorátu
 • publikáciu zverejňujeme na stránkach www.unibook.upjs.sk a v katalógoch Univerzitnej knižnice OPAC  https://aleph.upjs.sk/   a VuFind: https://aleph.upjs.sk/vufind/

↑ nahor

 

***

RECENZNÉ POSUDKY – originály podpísané recenzentmi.

 • pre elektronický vysokoškolský učebný textvysokoškolskú učebnicu najmenej dvoch recenzentov (pričom by malo ísť spravidla o odborníkov z príslušného odboru alebo praxe a najmenej jeden z recenzentov by mal byť z i nej fakulty/pracoviska)
 • pre ostatné dokumenty a publikácie - recenzné posudky sa vyžadujú v súlade s vyhláškou 456/2012-R MŠVVaŠ SR pojednávajúcou o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti platnou pre vykazovacie obdobie a v súlade s metodickým pokynom CREPČ pre vykazovacie obdobie
 • recenzentov si vyberá autor

↑ nahor

 

***

PÍSOMNÉ STANOVISKO AUTORA K RECENZNÝM POSUDKOM

 • vyjadrenie autora ku pripomienkam recenzentov  a ich zapracovaniu v publikácii
 • podpísané autorom.

↑ nahor

 

***

ANOTÁCIA V SLOVENSKOM A ANGLICKOM JAZYKU

 • stručný obsah publikácie, max 10 – 15 viet
 • je potrebná pre zverejnenie publikácie, k jej popisu v katalógu, Unibooku
 • Z rovnakého dôvodu je potrebné uviesť kľúčové slová

↑ nahor

 

***

PLNÝ TEXT PUBLIKÁCIE (RUKOPIS)– je potrebné poslať vo formáte .doc, .pdf, po zapracovaní pripomienok recenzentov.

 • text musí byť po korektúrach. Knižnica túto službu neposkytuje.

↑ nahor

 

***

LICENČNÁ ZMLUVA  - tlačivo na stiahnutie nájdete na tomto odkaze:

Licenčné zmluvy →

Autorom môže prislúchať autorská odmena. O nároku na autorskú odmenu rozhoduje vedenie fakulty alebo univerzitného pracoviska.

 • autorom (autormi) doplnenú zmluvu je potrebné doručiť v el. podobe (e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.) Je potrebná formálna  a faktická kontrola. Po ukončení kontrolného procesu dostane autor emailom odsúhlasený exemplár licenčnej zmluvy s pokynom na vytlačenie a podpis.
 • po kontrole licenčnej zmluvy v elektronickej podobe - autorom (autormi) podpísané zmluvy – je potrebné v tlačenej podobe doručiť Vydavateľstva ŠafárikPress UK

↑ nahor

 

***

ŽIADOSŤ O PRIDELENIE ISBN– vypísať a poslať na emailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 • stačí odosleť emailom v elektronickej podobe
 • ISBN sa prideľuje po odovzdaní všetkých povinných tlačív vrátane licenčnej zmluvy podpísanej autorom(autormi)
 • Formulár žiadosti stiahnete z tohto  odkazu 

↑ nahor

 

Všetky podmienky a pravidlá elektronického publikovania vychádzajú zo Smernice č.8/2018 o elektronickom publikovaní dokumentov  na UPJŠ v Košiciach.