ukupjs logo vsp

 

Tlačivá, potrebné pre vydanie elektronických zborníkov:

 1. Návrhový list na vydanie elektronickej publikácie – vytlačené, podpísané nadriadeným (dekanom, riaditeľom, alebo rektorom) a autorom, alebo vedúcim autorského kolektívu.
 2. Žiadosť o elektronické publikovanie dokumentu - vyberte si typ licencie – vytlačené, podpísané nadriadeným (dekanom, riaditeľom, alebo rektorom) a autorom, alebo vedúcim autorského kolektívu
 3. Recenzné posudky – vytlačené, podpísané recenzentom
 4. Písomné stanovisko zostavovateľa k recenzným posudkom – vytlačené, podpísané zostavovateľom
 5. Anotácia v slovenskom a anglickom jazyku spolu s kľúčovými slovami – emailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 6. Rukopis publikácie v .doc alebo .pdf – emailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 7. Žiadosť o ISBN - emailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zodpovedná:
Mgr. Andrea Dohovičová
Referát elektronického publikovania
Moyzesova č. 9, 040 01 Košice
Tel.: +42155 234 1626
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


***

 

NÁVRHOVÝ LIST NA VYDANIE ELEKTRONICKEJ PUBLIKÁCIE 

  Stiahnite si tlačivo   

 • je potrebné vyplniť, podpísať (podpisuje autor) a dať podpísať: 
  • dekanovi - ak ste zamestnancom fakulty,
  • riaditeľovi – ak ste zamestnancom univerzitného pracoviska
  • prorektorovi – ak ste zamestnancom rektorátu, alebo je publikácia hradená z finančných prostriedkov rektorátu

↑ nahor

 

***

ŽIADOSŤ O ELEKTRONICKÉ PUBLIKOVANIE DOKUMENTU 

 Stiahnite si tlačivo  

V tomto dokumente si môžete vybrať typ licencie:
- licencia Creative Commons

 • je potrebné vyplniť, podpísať (podpisuje autor) a dať podpísať: 
  • dekanovi - ak ste zamestnancom fakulty,
  • riaditeľovi – ak ste zamestnancom univerzitného pracoviska
  • prorektorovi – ak ste zamestnancom rektorátu, alebo je publikácia hradená z finančných prostriedkov rektorátu
 • publikáciu zverejňujeme na stránkach www.unibook.upjs.sk a v katalógoch Univerzitnej knižnice OPAC  https://aleph.upjs.sk/   a VuFind: https://aleph.upjs.sk/vufind/

↑ nahor

 

***

RECENZNÉ POSUDKY – originály podpísané recenzentmi.

 • pre elektronické zborníky zaradené v kategórii „A“ EPC najmenej dvoch recenzentov na zrecenzovanie príspevkov zborníka alebo zborníka ako celku (pričom by malo ísť spravidla  o odborníkov z príslušného odboru alebo praxe a najmenej jeden z recenzentov by mal byť  z inej fakulty/pracoviska)
 • recenzentov si vyberá autor

↑ nahor

 

***

PÍSOMNÉ STANOVISKO AUTORA K RECENZNÝM POSUDKOM

 • vyjadrenie autora ku pripomienkam recenzentov a ich zapracovaniu v publikácii
 • podpísané autorom.

↑ nahor

 

***

ANOTÁCIA V SLOVENSKOM A ANGLICKOM JAZYKU

 • stručný obsah publikácie, max 10 – 15 viet
 • je potrebná pre zverejnenie publikácie, k jej popisu v katalógu, Unibooku
 • Z rovnakého dôvodu je potrebné uviesť kľúčové slová

↑ nahor

 

***

PLNÝ TEXT PUBLIKÁCIE (RUKOPIS)– je potrebné poslať vo formáte .doc, .pdf, po zapracovaní pripomienok recenzentov.

 • text musí byť po korektúrach. Knižnica túto službu neposkytuje.

↑ nahor

 

***

ŽIADOSŤ O PRIDELENIE ISBN– vypísať a poslať na emailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 • stačí odosleť emailom v elektronickej podobe
 • ISBN sa prideľuje po odovzdaní všetkých povinných tlačív 
 • formulár žiadosti stiahnete z tohto  odkazu 

↑ nahor

 

Všetky podmienky a pravidlá elektronického publikovania vychádzajú zo Smernice č.8/2018 o elektronickom publikovaní dokumentov na UPJŠ v Košiciach.