ukupjs logo vsp

pisaniePripravili sme pre autorov niekoľko inštrukcií, podľa vašich otázok a pripomienok. Ak budete postupovať podľa uvedených návodov, naša spolupráca bude úspešná.

 Ak chcete vydať tlačenú publikáciu, kliknite na jeden z nižšie uvedených odkazov:

Ak chcete vydať elektronickú publikáciu, kliknite na jeden z odkazov nižšie:

Ak chcete vydať publikáciu na CD, nasledujte tento odkaz.


Ak chcete vydať dielo v tlačenej a zároveň elektronickej podobe, pozrite si tieto pokyny.