ukupjs logo vsp

V rámci publikovania je potrebné splniť niekoľko pomienok, ktoré sú uvedené v Smernici č. 7/2018  o edičnej činnosti UPJŠ v Košiciach a v Smernici č. 8/2018  o elektronickom publikovaní dokumentov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

Pridelenie DOI identifikátora - trvalý idetifikátor digitálneho objektu (určený pre elektronické publikovanie). Viac...
  • Žiadosť o pridelenie identifikátora DOI – príspevok v časopise • ONLINE ŽIADOSŤ
  • Žiadosť o pridelenie identifikátora DOI – príspevok v zborníku • ONLINE ŽIADOSŤ
  • Žiadosť o pridelenie identifikátora DOI – elektronická publikácia ako celok - časopis, monografia, zborník, učebnica, skriptá...• ONLINE ŽIADOSŤ