ukupjs logo vsp

Pri vydávaní tlačených publikácií sa obracajte na PhDr. Evu Medviďovú.

KONTAKT: PhDr. Eva Medviďová, Tel.: 055 234 1617, Mob.: 0917 602 192, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

  • Ak potrebujete podrobné informácie ako publikovať, pozrite si sekciu Postupy pri publikovaní.
  • Ak chcete dokument publikovať pod licenciou Creative Commons, všetky rady nájdete v sekcii Licencie CC.
Príloha č. 1     Návrhový list na vydanie vysokoškolských učebných textov/vysokoškolskej učebnice
Príloha č. 2     Návrhový list na vydanie vedeckej monografie
Príloha č. 3     Návrhový list na vydanie zborníka
Príloha č. 4     Návrhový list na vydanie ostatnej neperiodickej literatúry
Príloha č. 5     Návrhový list na vydanie periodickej publikácie
Príloha č. 6     Osnova recenzného posudku 
Príloha č. 7     Žiadosť o pridelenie čísla ISBN pre neperiodické tlačené publikácie
Príloha č. 8      Žiadosť o pridelenie čísla ISSN (pre tlačené periodické publikácie a publikácie na iných nosičoch – CD-ROM, disketa a pod.)

Typy licenčných zmlúv:

Príloha č. 9     a) Licenčná zmluva bez nároku na odmenu - 1 autor (vzor) 
      b) Licenčná zmluva bez nároku na odmenu - viac autorov (vzor) 
      c) Licenčná zmluva s odmenou po vydaní diela - 1 autor (vzor) 
      d) Licenčná zmluva s odmenou po predaji časti nákladu - 1 autor (vzor) 
      e) Licenčná zmluva s odmenou po vydaní diela - viac autorov (vzor) 
      f) Licenčná zmluva s odmenou po predaji časti nákladu - viac autorov (vzor) 
      g) Verejná licencia Creative Commons (CC)