logo-ukupjs.png                      

unibook logo

logo uk modre

Pri vydávaní tlačených publikácií kontaktujte PhDr. Evu Medviďovú.

KONTAKT:

PhDr. Eva Medviďová,
Tel.: 055 234 1617,
Mob.: 0917 602 192,
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

Príloha č. 1     Návrhový list na vydanie vysokoškolských učebných textov/vysokoškolskej učebnice
Príloha č. 2     Návrhový list na vydanie vedeckej monografie
Príloha č. 3     Návrhový list na vydanie zborníka
Príloha č. 4     Návrhový list na vydanie ostatnej neperiodickej literatúry
Príloha č. 5     Návrhový list na vydanie periodickej publikácie
Príloha č. 6     Osnova recenzného posudku 
Príloha č. 7     Žiadosť o pridelenie čísla ISBN pre neperiodické tlačené publikácie
Príloha č. 8     Žiadosť o pridelenie čísla ISSN (pre tlačené periodické publikácie a publikácie na iných nosičoch – CD-ROM, disketa a pod.)

Typy licenčných zmlúv:

Príloha č. 9     a) Licenčná zmluva bez nároku na odmenu - 1 autor (vzor)
      b) Licenčná zmluva bez nároku na odmenu - viac autorov (vzor)
      c) Licenčná zmluva s odmenou po vydaní diela - 1 autor (vzor)
      d) Licenčná zmluva s odmenou po predaji časti nákladu - 1 autor (vzor)
      e) Licenčná zmluva s odmenou po vydaní diela - viac autorov (vzor)
      f) Licenčná zmluva s odmenou po predaji časti nákladu - viac autorov (vzor)
      g) Verejná licencia Creative Commons (CC)
 

Autor/i žiadajúci vydať monografiu postupujú nasledovne: 1. vyplnia formulár Žiadosť o vydanie monografie a zašlú ho s rukopisom a prílohami podľa požiadaviek žiadosti Redakčnej rade UPJŠ na...

Povinnosť vydavateľa odovzdať slovenským knižniciam povinný výtlačok z každej publikácie je upravená Zákonom č. 265/2022 Z. z. o o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a...

Univerzitná predajňa kníh je umiestnená v budove Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Zákazníci tam môžu nájsť všetky dostupné publikácie vydané u nás a určené na predaj. Rovnako ako v e-shope...

Ak chce autor vydať dielo v tlačenej a zároveň elektronickej podobe, je potrebné dodať príslušnú dokumentáciu pre obidve formy publikovania zvlášť a podľa nižšie uvedených pokynov.

Rozhodnutie rektora č . 4/2022 na realizáciu i nštitucionálnej politiky pre otvorenú vedu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach V zmysle ust. § 15 ods. 1 písm. m) zákona...

V rámci e-shopu http://unibook.upjs.sk poskytujeme možnosť nákupu odbornej literatúry slovenských a českých vydavateľov, ale hlavne kníh vydaných Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Pripravili sme pre autorov niekoľko inštrukcií, podľa vašich otázok a pripomienok. Ak budete postupovať podľa uvedených návodov, naša spolupráca bude úspešná.

DOI (Digital Object Identifier) je unikátny a trvalý identifikátor digitálneho objektu dostupného prostredníctvom internetových sietí. Podobne ako ISBN jednoznačne identifikuje tlačené knihy, tak...

Creative commons je licenčná schéma, ktorá umožňuje autorom licencovať svoje diela tak, aby ich ostatní mohli použiť bez toho, že by museli kontaktovať autora a vyžiadať si jeho súhlas na využitie,...