logo-ukupjs.png                      

unibook logo

logo uk modre

Pri vydávaní elektronických publikácií kontaktujte Mgr. Andreu Dohovičovú.

Kontakt:

Mgr. Andrea Dohovičová,
Tel.: +42155 234 1626,
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Príloha č. 1 Návrhový list na vydanie elektronického dokumentu 
Príloha č. 2 Žiadosť o elektronické publikovanie dokumentu
Príloha č. 3 Žiadosť o pridelenie čísla ISBN
Príloha č. 4 Žiadosť o pridelenie DOI
  a) príspevok v časopise
  b) príspevok v zborníku
  c) publikácia (celok)

Typy licenčných zmlúv:

Príloha č. 5 Licenčná zmluva
 

a) predaj bez nároku na odmenu - 1 autor

b) predaj bez nároku na odmenu - viac autorov

c) voľný prístup bez nároku na odmenu - 1 autor

d) voľný prístup bez nároku na odmenu - viac autorov

e) predaj s nárokom na odmenu - 1 autor

f) predaj s nárokom na odmenu - viac autorov

g) voľný prístup s nárokom na odmenu - 1 autor

h) voľný prístup s nárokom na odmenu - viac autorov

Príloha č. 6 Osnova recenzného posudku
 

Povinnosť vydavateľa odovzdať slovenským knižniciam povinný výtlačok z každej publikácie je upravená Zákonom č. 265/2022 Z. z. o o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a...

Autor/i žiadajúci vydať monografiu postupujú nasledovne: 1. vyplnia formulár Žiadosť o vydanie monografie a zašlú ho s rukopisom a prílohami podľa požiadaviek žiadosti Redakčnej rade UPJŠ na...

Univerzitná predajňa kníh je umiestnená v budove Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Zákazníci tam môžu nájsť všetky dostupné publikácie vydané u nás a určené na predaj. Rovnako ako v e-shope...

Ak chce autor vydať dielo v tlačenej a zároveň elektronickej podobe, je potrebné dodať príslušnú dokumentáciu pre obidve formy publikovania zvlášť a podľa nižšie uvedených pokynov.

Rozhodnutie rektora č . 4/2022 na realizáciu i nštitucionálnej politiky pre otvorenú vedu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach V zmysle ust. § 15 ods. 1 písm. m) zákona...

V rámci e-shopu http://unibook.upjs.sk poskytujeme možnosť nákupu odbornej literatúry slovenských a českých vydavateľov, ale hlavne kníh vydaných Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Pripravili sme pre autorov niekoľko inštrukcií, podľa vašich otázok a pripomienok. Ak budete postupovať podľa uvedených návodov, naša spolupráca bude úspešná.

DOI (Digital Object Identifier) je unikátny a trvalý identifikátor digitálneho objektu dostupného prostredníctvom internetových sietí. Podobne ako ISBN jednoznačne identifikuje tlačené knihy, tak...

Creative commons je licenčná schéma, ktorá umožňuje autorom licencovať svoje diela tak, aby ich ostatní mohli použiť bez toho, že by museli kontaktovať autora a vyžiadať si jeho súhlas na využitie,...