logo-ukupjs.png                      

unibook logo

logo uk modre

Čo je potrebné pre vydanie tlačeného vysokoškolského učebného textu:

 1. Návrhový list na vydanie vysokoškolského učebného textu  vytlačený, podpísaný žiadateľom a nadriadeným t.j. dekanom fakulty, prípadne riaditeľom pracoviska, alebo rektorom
 2. Recenzné posudky vytlačené, podpísané recenzentmi
 3. Písomné stanovisko autora k recenzným posudkom vytlačené, podpísané autorom (vedúcim autorského kolektívu)
 4. Anotácia v slovenskom a anglickom jazyku spolu s kľúčovými slovami – v elektronickej podobe - emailom v doc.
 5. Rukopis publikácie v .doc a .pdf – emailom
 6. Licenčná zmluva - pred vytlačením a podpísaním prosíme najskôr odoslať na kontrolu na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Po kontrole budú autorovi odoslané ďalšie inštrukcie.
 7. Žiadosť o ISBN - vyplnenú žiadosť odoslať elektronicky - emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

Viac informácií o evidencii publikačnej činnosti nájdete na tomto odkaze >>>

Všetky tlačivá je potrebné v uvedenej forme doručiť do Vydavateľstva ŠafárikPress na nižšie uvedenú adresu. 

Zodpovedná:
PhDr. Eva Medviďová
Vedúca Vydavateľstva ŠafárikPress
Moyzesova č. 9, 040 01 Košice
Tel.: +42155 234 1617
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


*** 

NÁVRHOVÝ LIST NA VYDANIE TLAČENÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO UČEBNÉHO TEXTU

 • je potrebné vyplniť, podpísať (podpisuje autor) a dať podpísať: 
  • dekanovi - ak ste zamestnancom fakulty,
  • riaditeľovi – ak ste zamestnancom univerzitného pracoviska
  • prorektorovi – ak ste zamestnancom rektorátu, alebo je publikácia hradená z finančných prostriedkov rektorátu

↑ nahor

***

RECENZNÉ POSUDKY – originály podpísané recenzentmi.

Stiahnite si osnovu recenzného posudku

 • podľa Smernice č. 2/2021  o edičnej činnosti UPJŠ v Košiciach sú potrebné posudky najmenej dvoch recenzentov (pričom by malo ísť  spravidla o odborníkov z príslušného odboru alebo praxe a obaja musia byť z inej fakulty/pracoviska/katedry...) 

↑ nahor

***

PÍSOMNÉ STANOVISKO AUTORA K RECENZNÝM POSUDKOM

 • vyjadrenie autorov ku pripomienkam recenzentov  a ich zapracovaniu v publikácii
 • podpísané autorom alebo vedúcim autorského kolektívu.

↑ nahor

***

ANOTÁCIA V SLOVENSKOM A ANGLICKOM JAZYKU

 • stručný obsah publikácie, max 10 – 15 viet
 • anotáciu stačí odoslať emailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • táto anotácia bude uverejnená pri publikovaní na webe www.unibook.upjs.sk 
 • uveďte aspoň 5 kľúčových slov

↑ nahor

***

PLNÝ TEXT PUBLIKÁCIE (RUKOPIS)– je potrebné poslať vo formáte .doc, alebo.pdf, po zapracovaní pripomienok recenzentov.

 • text musí byť po korektúrach. Knižnica túto službu neposkytuje.

↑ nahor

***

LICENCIA  - tlačivo na stiahnutie nájdete na tomto odkaze:

Licenčné zmluvy →

Licencie Creative Commons  →

Autorom môže prislúchať autorská odmena. O nároku na autorskú odmenu rozhoduje vedenie fakulty alebo univerzitného pracoviska.

 • autorom (autormi) doplnenú zmluvu je potrebné doručiť v el. podobe (e-mailom) Je potrebná formálna  a faktická kontrola. Po ukončení kontrolného procesu dostane autor emailom odsúhlasený exemplár licenčnej zmluvy s pokynom na vytlačenie a podpis.
 • autorom (autormi) podpísané zmluvy – je potrebné v tlačenej podobe doručiť do Vydavateľstva ŠafárikPress

↑ nahor

***

ŽIADOSŤ O PRIDELENIE ISBN– vypísať a poslať na emailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 • stačí v elektronickej podobe
 • ISBN sa prideľuje po odovzdaní všetkých povinných tlačív vrátane licenčnej zmluvy podpísanej autorom (autormi)
 • Formulár žiadosti o ISBN stiahnete z tohto odkazu

↑ nahor


Všetky podmienky a pravidlá elektronického publikovania vychádzajú zo Smernice č. 2/2021  o edičnej činnosti UPJŠ v Košiciach