logo-ukupjs.png                      

unibook logo

logo uk modre

doi logoDOI (Digital Object Identifier) je unikátny a trvalý identifikátor digitálneho objektu dostupného prostredníctvom internetových sietí. Podobne ako ISBN jednoznačne identifikuje tlačené knihy, tak DOI identifikuje digitálne objekty na internete. 

 

V rámci našej univerzity prideľujeme DOI iba novým objektom (publikáciám), ktoré sú online dostupné na internete v elektronickej forme. Tlačeným publikáciám sa štandardne DOI neprideľuje. Výnimky sú v prípade, ak súčasne s tlačenou publikáciou vychádza aj jej elektronická verzia. V takomto prípade sa môže v tlačenom dokumente môže uviesť DOI jej elektronickej verzie. 

 Podrobné informácie o DOI identifikátoroch nájdete na tomto odkaze...

Zoznam digitálnych objektov (elektronických dokumentov) publikácií, ktorým môže byť DOI pridelený:

  • monografie
  • zborníky
  • časopisy a články
  • konferenčné príspevky
  • kapitoly
  • tabuľky, grafy, mapy a pod.
  • normy
  • dizertačné práce
  • recenzie
  • štandardy, normy