logo-ukupjs.png                      

unibook logo

logo uk modre

 

Tlačivá, potrebné pre vydanie elektronických vysokoškolských učebných textov, učebníc a ostatnej literatúry:

 1. Návrhový list na vydanie elektronickej publikácie vytlačené, podpísané nadriadeným (dekanom, riaditeľom, alebo rektorom) a autorom, alebo vedúcim autorského kolektívu.
 2. Žiadosť o elektronické publikovanie dokumentu vytlačené, podpísané nadriadeným (dekanom, riaditeľom, alebo rektorom) a autorom, alebo vedúcim autorského kolektívu
 3. Recenzné posudky vytlačené, podpísané recenzentom
 4. Písomné stanovisko autora k recenzným posudkom vytlačené, podpísané autorom, alebo vedúcim autorského kolektívu
 5. Anotácia v slovenskom a anglickom jazyk spolu s kľúčovými slovami – emailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 6. Rukopis publikácie v .doc alebo .pdf – emailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 7. Licenčná zmluva (iba v prípade ak si nevyberiete licenciu Creative Commons) - prosíme poslať najskôr emailom na kontrolu na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 8. Žiadosť o ISBN - emailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zodpovedná:
Mgr. Andrea Dohovičová
Referát elektronického publikovania
Moyzesova č. 9, 040 01 Košice
Tel.: +42155 234 1626
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


***

NÁVRHOVÝ LIST NA VYDANIE ELEKTRONICKEJ PUBLIKÁCIE 

  Stiahnite si tlačivo  

 • je potrebné vyplniť, podpísať (podpisuje autor) a dať podpísať: 
  • dekanovi - ak ste zamestnancom fakulty,
  • riaditeľovi – ak ste zamestnancom univerzitného pracoviska
  • prorektorovi – ak ste zamestnancom rektorátu, alebo je publikácia hradená z finančných prostriedkov rektorátu

↑ nahor

***

ŽIADOSŤ O ELEKTRONICKÉ PUBLIKOVANIE DOKUMENTU 

 Stiahnite si tlačivo 

V tomto dokumente si môžete vybrať typ licencie:

- licenčná zmluva alebo 
- licencia Creative Commons

 • je potrebné vyplniť, podpísať (podpisuje autor) a dať podpísať: 
  • dekanovi - ak ste zamestnancom fakulty,
  • riaditeľovi – ak ste zamestnancom univerzitného pracoviska
  • prorektorovi – ak ste zamestnancom rektorátu, alebo je publikácia hradená z finančných prostriedkov rektorátu
 • publikáciu zverejňujeme na stránkach www.unibook.upjs.sk a v katalógoch Univerzitnej knižnice OPAC  https://aleph.upjs.sk/   a VuFind: https://aleph.upjs.sk/vufind/

↑ nahor

***

RECENZNÉ POSUDKY – originály podpísané recenzentmi.

 Stiahnite si osnovu recenzného posudku

 • pre elektronický vysokoškolský učebný textvysokoškolskú učebnicu najmenej dvoch recenzentov (pričom by malo ísť spravidla o odborníkov z príslušného odboru alebo praxe a obaja musia byť z iného pracoviska/katedry...)
 • pre ostatné dokumenty a publikácie - recenzné posudky sa vyžadujú v súlade s vyhláškou 456/2012-R MŠVVaŠ SR pojednávajúcou o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti platnou pre vykazovacie obdobie a v súlade s metodickým pokynom CREPČ pre vykazovacie obdobie
 • recenzentov si vyberá autor

↑ nahor

***

PÍSOMNÉ STANOVISKO AUTORA K RECENZNÝM POSUDKOM

 • vyjadrenie autora ku pripomienkam recenzentov  a ich zapracovaniu v publikácii
 • podpísané autorom.

↑ nahor

***

ANOTÁCIA V SLOVENSKOM A ANGLICKOM JAZYKU

 • stručný obsah publikácie, max 10 – 15 viet
 • je potrebná pre zverejnenie publikácie, k jej popisu v katalógu, Unibooku
 • Z rovnakého dôvodu je potrebné uviesť kľúčové slová

↑ nahor

***

PLNÝ TEXT PUBLIKÁCIE (RUKOPIS)– je potrebné poslať vo formáte .doc, .pdf, po zapracovaní pripomienok recenzentov.

 • text musí byť po korektúrach. Knižnica túto službu neposkytuje.

↑ nahor

***

LICENCIA  - môžete si vybrať z niekoľkých alternatív:

Licenčné zmluvy →

Licencie Creative Commons  →

Autorom môže prislúchať autorská odmena. O nároku na autorskú odmenu rozhoduje vedenie fakulty alebo univerzitného pracoviska.

 • autorom (autormi) doplnenú licenčnú zmluvu je potrebné doručiť v el. podobe (e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.) Je potrebná formálna  a faktická kontrola. Po ukončení kontrolného procesu dostane autor emailom odsúhlasený exemplár licenčnej zmluvy s pokynom na vytlačenie a podpis.
 • výber licenčnej zmluvy alebo licencie Creative Commons si môžete označiť na vyššie uvedenom tlačive Žiadosti o elektronické publikovanie.

↑ nahor

***

ŽIADOSŤ O PRIDELENIE ISBN– vypísať a poslať na emailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 • stačí odosleť emailom v elektronickej podobe
 • ISBN sa prideľuje po odovzdaní všetkých povinných tlačív vrátane licenčnej zmluvy podpísanej autorom(autormi)
 • Formulár žiadosti stiahnete z tohto  odkazu

↑ nahor

Všetky podmienky a pravidlá elektronického publikovania vychádzajú zo Smernice č.3/2021 o elektronickom publikovaní dokumentov na UPJŠ v Košiciach.