logo-ukupjs.png                      

unibook logo

logo uk modre

Podľa Vyhlášky 456/2012 Z.z.
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 18. decembra 2012 
o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti:

 

  • 1 AH je 20 normovaných strán dokumentu, alebo 36 000 znakov vrátane medzier
  • 1 normostrana = 1800 znakov vrátane medzier
  • 20 normostrán je spolu 36 000 znakov vrátane medzier

 

  • v prípade fotografií a grafických prvkov je 1 AH plocha 2300 cm²