logo-ukupjs.png                      

unibook logo

logo uk modre

V rámci publikovania je potrebné splniť niekoľko pomienok, ktoré sú uvedené v Smernici č. 2/2021 o edičnej činnosti UPJŠ v Košiciach a v Smernici č. 3/2021 o elektronickom publikovaní dokumentov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

Pridelenie DOI identifikátora - trvalý idetifikátor digitálneho objektu (určený pre elektronické publikovanie). Viac...