logo-ukupjs.png                      

unibook logo

logo uk modre

Čo je potrebné pre vydanie tlačeného zborníka:

 1. Návrhový list na vydanie tlačeného zborníka vytlačený, podpísaný žiadateľom a nadriadeným t.j. dekanom fakulty, prípadne riaditeľom pracoviska, alebo rektorom
 2. Recenzné posudky vytlačené, podpísané recenzentmi
 3. Písomné stanovisko zostavovateľa k recenzným posudkom vytlačené, podpísané zostavovateľom
 4. Anotácia v slovenskom a anglickom jazyku spolu s kľúčovými slovami – v elektronickej podobe - emailom v doc.
 5. Rukopis publikácie v .doc a .pdf – emailom
 6.  Žiadosť o ISBN - vyplnenú žiadosť odoslať elektronicky - emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 Viac informácií o evidencii publikačnej činnosti nájdete na tomto odkaze >>>

Všetky tlačivá je potrebné v uvedenej forme doručiť do Vydavateľstva ŠafárikPress na nižšie uvedenú adresu.

Zodpovedná:
PhDr. Eva Medviďová
Vedúca Vydavateľstva ŠafárikPress
Moyzesova č. 9, 040 01 Košice
Tel.: +42155 234 1617
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


*** 

NÁVRHOVÝ LIST NA VYDANIE TLAČENÉHO ZBORNÍKA

 • stiahnite si tlačivo 
 • je potrebné vyplniť, podpísať (podpisuje zostavovateľ) a dať podpísať: 
  • dekanovi - ak ste zamestnancom fakulty,
  • riaditeľovi – ak ste zamestnancom univerzitného pracoviska
  • prorektorovi – ak ste zamestnancom rektorátu, alebo je publikácia hradená z finančných prostriedkov rektorátu

↑ nahor

***

RECENZNÉ POSUDKY – originály podpísané recenzentmi.

Stiahnite si osnovu recenzného posudku

 • pre zborník zaradený do kategórie A je potrebné uviesť najmenej dvoch recenzentov zborníka ako celku, prípadne recenzentov každého príspevku zborníka (pričom by malo ísť  spravidla o odborníkov z príslušného odboru alebo praxe a mali by byť z inej fakulty/pracoviska, katedry...)

↑ nahor

***

PÍSOMNÉ STANOVISKO AUTORA K RECENZNÝM POSUDKOM

 • vyjadrenie autorov ku pripomienkam recenzentov  a ich zapracovaniu v publikácii
 • podpísané autorom alebo vedúcim autorského kolektívu.

↑ nahor

***

ANOTÁCIA V SLOVENSKOM A ANGLICKOM JAZYKU

 • stručný obsah publikácie, max 10 – 15 viet
 • anotáciu stačí odoslať emailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • táto anotácia bude uverejnená pri publikovaní na webe www.unibook.upjs.sk 
 • uveďte aspoň 5 kľúčových slov

↑ nahor

***

PLNÝ TEXT PUBLIKÁCIE (RUKOPIS)– je potrebné poslať vo formáte .doc, alebo.pdf 

 • text musí byť po korektúrach. Knižnica túto službu neposkytuje.

↑ nahor


***

ŽIADOSŤ O PRIDELENIE ISBN– vypísať a poslať na emailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 • stačí v elektronickej podobe
 • ISBN sa prideľuje po odovzdaní všetkých povinných tlačív vrátane licenčnej zmluvy podpísanej autorom (autormi)
 • Formulár žiadosti o ISBN stiahnete z tohto odkazu

↑ nahor


Všetky podmienky a pravidlá publikovania vychádzajú zo Smernice č. 2/2021