logo-ukupjs.png                      

unibook logo

logo uk modre

Čiarový kód z EAN/ISBN    QR Kód    Čiarový kód EAN/ISSN

Čo je čiarový kód?

Čiarový kód je malý obrázok čiar (čiar) a priestorov, ktorý je pripevnený k položkám maloobchodných predajní, identifikačným kartám na identifikáciu konkrétneho čísla produktu, osoby alebo miesta. Kódex používa postupnosť zvislých pruhov a medzier na vyjadrenie čísel a iných symbolov. Symbol čiarového kódu sa obvykle skladá z piatich častí: tichá zóna, začiatočný znak, dátové znaky (vrátane voliteľného kontrolného znaku), zastavovací znak a ďalšia tichá zóna.

Čiarový kód si môžete vygenerovať na tomto odkaze:

https://sk.online-qrcode-generator.com/ean13-generator

Niekoľko pokynov:

  1. Ako text čiarového kódu uvádzame ISBN knihy bez spojovníkov 978-80-574-0153-7 = 9788057401537
  2. Vyberieme čiarového kódu - ean-13
  3. Po zadaní týchto údajov sa kód automaticky vygeneruje a dá sa uložiť do počítača vo formátoch png, pdf a jpg.

Čo je QR kód?
  

QR ako Quick Response
QR (Quick Response) je skratka pre rýchlu odpoveď. Tieto kódy sa používajú na jednoduché a rýchle získanie informácií, ktoré nie sú čitateľné pre človeka, ale čítačka v mobilnom telefóne si s nimi ľahko poradí.

Sú všade
QR kódy môžete vidieť na bilboardoch, na webových stránkach, v novinových reklamách, alebo dokonca vytlačené na vizitkách alebo tričkách. Pomocou svojho telefónu potom viete ľahko a rýchlo získať podrobnosti o firme, zobraziť miesto na mape, načítať adresu URL, alebo použiť kupón so zľavou.

Lepšie ako čiarové kódy
Oproti čiarovým kódom majú QR kódy výhodu v tom, že môžu ukladať a zobraziť oveľa viac údajov ako len čísla. Ďalšou kľúčovou výhodou QR kódov je to, že namiesto toho, aby ste potrebovali robustný ručný skener, ich dokáže načítať každý moderný mobilný telefón.

QR kód si môžete vygenerovať na tomto odkaze:

https://www.kodqr.sk/

Ako na to?

  1. vyberte si typ kódu (napr. url)
  2. do ďalšieho políčka zadajte url, kam má kód nasmerovať používateľa

qr kod

 

Čiarový kód EAN/ISSN

Kód EAN/ISSN sa zobrazuje vo forme normalizovaného symbolu čiarového kódu, ktorý pozostáva z hlavného symbolu (EAN-13) a prídavného symbolu. 13 miestny kód hlavného symbolu začína prefixom 977, ktorý označuje seriálové publikácie, nasleduje číslo ISSN bez kontrolnej číslice (spolu 7 znakov, na ďalších dvoch miestach sa nachádza kód vydania/ceny, na poslednom mieste je kontrolná číslica. Dvojmiestny kód prídavného symbolu, ktorý označuje seriálové publikácie, sa používa na chronologické označenie týždňov alebo mesiacov, a prípadne aj mimoriadnych vydaní. Podrobnejšie informácie...

Prepočet kódu ISSN do kódu EAN13 +2