logo-ukupjs.png                      

unibook logo

logo uk modre

Zenodo umožňuje používateľovi/inštitúcii vytvorenie komunity tzv. vlastnej zbierky a následne prijímať alebo odmietať dátové súbory vkladané s odkazom na danú komunitu.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach má pre vedeckých a výskumných zamestnancov vytvorenú vlastnú komunitu: https://zenodo.org/communities/pavol-jozef-safarik-university-in-kosice-slovakia/

Podmienky používania

Všeobecné zásady

Sprievodca vyhľadávaním

Kroky:

 1. Vytvorte si konto na www.zenodo.org a prihláste sa.
 2. Kliknite na odkaz "UPLOAD" na hornej lište. (Hneď vedľa poľa "SEARCH"). Na stránke sa vám zobrazia vaše záznamy. 
 3. V pravom hornom rodu kliknite na zelené pole "NEW UPLOAD" - zobrazí sa vám formulár "NEW UPLOAD". 
  (Môžete kliknúť aj na tento odkaz: https://zenodo.org/deposit/new?c=pavol-jozef-safarik-university-in-kosice-slovakia, prostredníctvom ktorého sa vám zobrazí formulár s nahrávaním priamo do komunity UPJŠ v Košiciach).
 4. Prostredníctvom odkazu CHOOSE FILES", vyberte súbor z počítača, ktorý bude pripravený na nahrávanie. Ten sa dá nahrať až po vyplnení a uložení formulára.
 5. V časti "COMMUNITIES" (ak nemáte zobrazenú komunitu UPJŠ) do vyhľadávacieho poľa začnite písať názov komunity " Pavol Jozef Šafárik University in Košice - Slovakia" - po napísaní prvých dvoch slov sa vyroluje názov komunity - kliknite naň.
 6. Časť "UPLOAD TYPE" - vyberte typ súboru napr: "PUBLICATION" - a "PUBLICATION TYPE".
 7. Vyplňte polia v časti "BASIC INFORMATION" - hlavne polia označené červenou hviezdičkou - tie sú povinné. Odporúčame vám vyplniť čo najviac informácií. "KEYWORDS" - kľúčové slová odporúčame vyplniť každé do nového riadku. (Add another keyword).
 8. Časť "LICENCE" - vyberte prístup "ACCESS RIGHT" a licenciu - tieto polia sú povinné.
 9. Časť "RELATED/ALTERNATE IDENTIFIERS - nie je povinné - môžete však pridať ISSN, ISBN, EAN...
 10. Podľa potreby vyplňte všetky ďalšie časti - viac metadát väčšia vyhľadateľnosť.
 11. Celý formulár uložte kliknutím na príkaz "SAVE".
 12. Vráťte sa na začiatok formulára a nahrajte pripravený súbor kliknutím na zelený button "START UPLOAD".
 13. Po nahratí súboru môžete súbor publikovať kliknutím na príkaz "PUBLISH".
 14.  Metadáta môžete upravovať kliknutím na konkrétny príspevok v sekcii "UPLOAD" (spomínaný v bode č. 2) a v pravom rohu kliknutím na príkaz "EDIT".
 15.  Po každej úprave je príspevok nutné opäť uložiť "SAVE" a publikovať "PUBLISH", inak bude príspevok označený ako rozpísaný.