logo-ukupjs.png                      

unibook logo

logo uk modre

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach nadviazala spoluprácu so  spoločnosťou Publisher International Linking Association, Inc. dba Crossref. Členstvo univerzity v systéme na identifikáciu diel prístupných v elektronickej podobe umožňuje na základe požiadaviek autorov prideľovanie jednoznačného identifikátora DOI – Digital Object Identifier periodickým i neperiodický publikáciám i jednotlivým príspevkom vydávaným na univerzite v elektronickej podobe. Administráciu celého procesu, správu systému, tvorbu Respons pages a garanciu aktívnych odkazov bude zabezpečovať Vydavateľstvo ŠafárikPress prostredníctvom Referátu elektronického publikovania.

Služba je spoplatňovaná. Poplatok je 4,00 € za jeden pridelený DOI identifikátor.


Čo je to DOI identifikátor?
Ktorým digitálnym objektom sa môže DOI prideliť?
Výhody prideľovania DOI
Prideľovanie DOI na UPJŠ v Košiciach - ŽIADOSTI
Pokyny a upozornenia pre autorov a žiadateľov o DOI
           

Kontakt:

Mgr. Andrea Dohovičová 
Vydavateľstvo ŠafárikPress 
Referát elektronického publikovania
Moyzesova č. 9, 040 01 Košice
Tel.: +42155 234 1626 
E-mail: 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Čo je to DOI identifikátor?

DOI (Digital Object Identifier) je unikátny a trvalý identifikátor digitálneho objektu dostupného prostredníctvom internetových sietí. Podobne ako ISBN jednoznačne identifikuje tlačené knihy, tak DOI identifikuje digitálne objekty na internete. Identifikuje predovšetkým objekt samotný, nie jeho umiestnenie v sieti. DOI má podobu internetovej adresy tzv. URL (http://doi.org/10.17846/2014.18.1.5-18), avšak táto adresa sa nikdy nemení. DOI je trvalý a hoci sa digitálny objekt presunie na inú lokáciu v sieti, DOI ostáva stále rovnaký. 


Ktorým digitálnym objektom sa môže DOI prideliť?

DOI sa môže prideliť iba novým objektom (publikáciám), ktorých plné texty sú online dostupné na internete v digitálnej forme. Tlačeným publikáciám sa DOI neprideľuje.

 • monografiám
 • zborníkom
 • časopisom a článkom
 • konferenčným príspevkom
 • kapitolám
 • tabuľkám, grafom, mapám a pod.
 • normám
 • dizertačným prácam
 • recenziám
 • štandardom, normám

Výhody prideľovania DOI
 • výraznejšia indexácia dokumentov vo vyhľadávačoch a následne lepšia vyhľadateľnosť
 • zlepšenie dostupnosti elektronických dokumentov
 • pridelenie DOI je jedným zo štandardov profesionálneho el. publikovania
 • odkaz je perzistentný (permanentný), a to aj napriek zmene URL elektronického dokumentu
 • prístup k metadátam dokumentov, registrovaným prostredníctvom Crossref https://search.crossref.org/

Prideľovanie DOI na UPJŠ v Košiciach

Pokyny a upozornenia pre autorov a žiadateľov o DOI

V súvislosti s podmienkami registračnej agentúry Crossref, Vydavateľstvo ŠafárikPress preberá zodpovednosť za perzistenciu odkazov, z čoho vyplývajú tieto povinnosti pre autorov a redakčné rady:

 • po pridelení DOI žiadateľ povinný odoslať plný text elektronického dokumentu na Referát elektronického publikovania vydavateľstva. Následne bude tento text zverejnený v súlade s licenčnými podmienkami, alebo licenčnou zmluvou uzatvorenou medzi vydavateľom a autorom.
 • pre každé DOI je potrebné vypísať novú žiadosť (t.j. ak chcem prideliť DOI každému článku v časopise, pre každý článok je potrebné vyplniť novú žiadosť)
 • identifikátor DOI je potrebné zverejniť v hlavičke strany pri názve príspevku
 • ak je text zverejnený v pdf, alebo inom textovom súbore, je potrebné pridelené DOI vložiť do hlavičky, alebo päty na každú stránku článku, príspevku.
 • zdroje v použitej literatúre musia mať zverejnené DOI číslo (ak ho mali pridelené)

Existenciu pridelených DOI identifikátorov si môžete overiť na adrese: https://search.crossref.org/ 


Príklady citácií publikovaných textov s DOI:

Monografia:

SUPUKA, Ján et al. Landscape structure and biodiversity of woody plants in the agricultural landscape [online]. Brno: Mendeley University, 2013 [cit. 2017-01-30]. ISBN 978-80-7375-905-6. Dostupné na: https://doi.org/10.15414/2014.978807375905

Príspevok v zborníku:

JACKOVÁ, Silvia, Mária KADLEČÍKOVÁ, Jozef KOŠUDA a Zuzana JURÍČKOVÁ. The state of rural women and their role at the achievement of food safety. In International Scientific Days 2016 - The agri-food value chain: challenges for natural resources management and society [online]. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2016, pp. 47-53 [cit. 2017-01-30]. ISBN 978-80-552-1503-7. Dostupné na: https://doi.org/10.15414/isd2016.s1.03

Článok v časopise:

ŠIMANSKÝ, Vladimír. Effects of biochar and biochar with nitrogen on soil organic matter and soil structure in haplic Luvisol. Acta fytotechnica et zootechnica: scientific journal for phytotechnics and zootechnics [online]. 2016, vol. 19, no. 4, pp. 129-138 [cit. 2017-01-30]. ISSN 1336-9245. Dostupné na: https://doi.org/10.15414/afz.2016.19.04.129-138