logo-ukupjs.png                      

unibook logo

logo uk modre

Vydanie elektronického dokumentu     Pridelenie DOI    Vydanie tlačeného dokumentu

 


Vydanie elektronického dokumentu

Cenník služieb pri vydávaní elektronického dokumentu je stanovený podľa Cenového výmeru č. 8/2023

Získané finančné prostriedky sú použité na náklady, ktoré nám z hľadiska povinných služieb a úkonov stanovených zákonom a edičnou radou univerzity vznikajú.

Pozn.
Položky môžu byť fakturované aj jednotlivo, podľa skutočného využitia služieb Vydavateľstva ŠafárikPress.
1. CD 4x +slimbox 4x +nálepka/potlač CD 4x (povinné výtlačky) 20,00 €
2. Základná grafická príprava bookletu a CD nálepky/potlač CD (povinné výtlačky) 15,00 €
3. Rozposlanie povinných výtlačkov (poštovné a balné) 15,00 €
4. Finálna úprava elektronického dokumentu podľa schválených štandardov (tiráž, povinné logá, úprava pdf) 20,00 €

Pridelenie DOI

Služba obsahuje - vygenerovanie DOI, vytvorenie "response page" a registrácia DOI a metadát v rámci spoločnosti Crossref

Cenový výmer č. 13/2023

Pridelenie DOI identifikátora - 4,00 €/ jeden DOI identifikátor. 

Viac o DOI identifikátoroch


Vydanie tlačeného dokumentu

Okrem štandardných platieb za tlač, sadzbu..., je potrebné uhradiť poplatok na úhradu nákladov za služby UK spojené s vydavateľskou činnosťou.

Cenový výmer č. 14/2023

Paušálny poplatok za jeden publikovaný titul - 35 € (okrem ostatných nákladov uvádzaných v rámci publikovania tlačených kníh)