logo-ukupjs.png                      

unibook logo

logo uk modre

V rámci autorskej tvorby a vydávania publikácií sú situácie, kedy autor potrebuje obrázok, fotografiu, ktorú by chcel použiť v svojom diele. 

Nižšie uvádzame zoznam databáz s voľne dostupnými obrázkami a fotografiami, ktoré sú uverejnené pod licenciou CC0. (Creative commons)

88x31 - licencia CC0 umožňuje takto označené diela voľne používať, modifikovať a upravovať bez obmedzení a uvedenia mena autora použitého diela (obrázku, videa...)

Pozrite si aj: Informácie o licenciách Creative commons.


 Nižšie sú uvedené niektoré databázy obrázkov, ktoré sú zverejňované pod licenciou CC0 a môžu sa využívať bez akýchkoľvek obmedzení:

https://search.creativecommons.org/ 

  • databáza obrázkov, ktoré sú zverejňované pod viacerými verziami licencie creative commons
  • vyhľadávanie je možné na základe anglických kľúčových slov
  • ak chcete obrázky s neobmedzenou licenciou, je potrebné nastaviť filter CC0

https://pixabay.com/sk/

  • obsah je možné používať bezplatne a bez uvedenia autora pokiaľ nie je uvedené inak
  • databáza obsahuje  fotografie, ilustrácie, vektorovú grafiku a videá

www.unsplash.com

  • obsah je možné používať bezplatne a bez uvedenia autora pokiaľ nie je uvedené inak