logo-ukupjs.png                      

unibook logo

logo uk modre

zenodo logoZenodo (zenodo.org) je Otvorené dátové úložisko, ktoré ponúka možnosť uchovávať, sprístupňovať  a nachádzať výskumný, vzdelávací a informačný obsah s možnosťou výberu flexibilného licencovania. Je prístupné všetkým vedeckým výsledkom, nezávisle od spôsobu ich financovania a bez ohľadu na vedeckú oblasť, veľkosť alebo formát vložených dát.

Celý repozitár je postavený na platforme INVENIO vytvorenej CERNom, ktorý je 100% open source systémom pre budovanie digitálnych úložísk. Zenodo je zaregistrované v Adresári úložísk otvoreného prístupu OpenDOAR.

Zenodo nekladie žiadne požiadavky na formát, veľkosť, obmedzenie prístupu alebo licenciu. Je otvorený pre všetky oblasti výskumu a všetky typy výskumných artefaktov. Povolené sú všetky formáty a limit veľkosti súborov na jeden záznam je 50 GB. Dátové súbory sa ukladajú vo forme jednotlivých verzií a všetky verzie ostávajú zachované.

Oprávneným vkladateľom je každý, kto sa zaregistruje ako používateľ. Používatelia sa môžu registrovať priamo, vytvorením konta, alebo prostredníctvom ORCID a GitGub.

Používatelia môžu v dátovom úložisku uchovávať softvér, dáta, materiály spojené s konferenciami, projektmi, alebo vedeckými inštitúciami, ktoré sú potrebné na pochopenie vedeckého procesu. Akceptované sú všetky jazyky a používatelia môže použiť akúkoľvek licenciu.

Zenodo ponúka možnosť uzatvoriť, alebo obmedziť prístup k obsahu počas niekoľkých mesiacov aj rokov po ukončení výskumu. Do repozitára je možné nahrať všetky výskumné materiály a tie potom prostredníctvom chránených odkazov zdieľať s recenzentmi, alebo inými spolupracovníkmi. Informácie o citáciách sa tiež odovzdávajú DataCite a vedeckým agregátorom.

Dátové súbory môžu byť uložené na základe uzavretého, otvoreného alebo embargovaného prístupu. V rámci uzavretého prístupu sú maximálne chránené proti neoprávnenému zásahu. Používatelia, ktorí vkladajúci obsah pod embargom môžu určiť dátum jeho ukončenia. Po tomto dátume bude takýto obsah automaticky zverejnený. Rovnako je možné obmedzené dátové súbory zdieľať s ostatnými používateľmi. Tieto súbory nebudú verejne prístupné a ich ďalšie zdieľanie je možné iba so súhlasom vkladateľa.           

Dátové súbory sú zverejňované s globálne jedinečným a trvalým identifikátorom DOI a s obsahovo rozsiahlymi metadátami. Metadáta každého záznamu sú indexované a dajú sa vyhľadať v databáze Zenodo ihneď po zverejnení a sú okamžite odosielané na servery DataCite a tam sa opäť indexujú. Prístup k metadátam a k otvorenému obsahu má každý používateľ aj bez registrácie. Prístup k svojmu obsahu si každý autor manžuje samostatne. Používateľ môže svoje metadáta kedykoľvek upravovať a dopĺňať.