logo-ukupjs.png                      

unibook logo

logo uk modre

UPOZORNENIE!

Predtým než oslovíte vydavateľstvo, pozrite si MANUÁL PRE ŽIADATEĽA O VYDANIE MONOGRAFIE VO VYDAVATEĽSTVE ŠAFÁRIKPRESS 

Čo je potrebné pre vydanie tlačenej monografie:

 1. Návrhový list na vydanie tlačenej monografie vytlačený, podpísaný žiadateľom a nadriadeným t.j. dekanom fakulty, prípadne riaditeľom pracoviska, alebo rektorom
 2. Recenzné posudky vytlačené, podpísané recenzentmi
 3. Vyjadrenie vedeckého redaktora - pri monografiách je toto vyjadrenie povinné - vytlačené a podpísané vedeckým redaktorom
 4. Písomné stanovisko autora k recenzným posudkom vytlačené, podpísané autorom (vedúcim autorského kolektívu)
 5. Anotácia v slovenskom a anglickom jazyku spolu s kľúčovými slovami – v elektronickej podobe - emailom v doc.
 6. Rukopis publikácie v .doc a .pdf – emailom
 7. Licenčná zmluva - pred vytlačením a podpísaním prosíme najskôr odoslať na kontrolu na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. . Po kontrole budú autorovi odoslané ďalšie inštrukcie.
 8. Žiadosť o ISBN - vyplnenú žiadosť odoslať elektronicky - emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Viac informácií o evidencii publikačnej činnosti nájdete na tomto odkaze >>>

Všetky tlačivá je potrebné v uvedenej forme doručiť do Vydavateľstva ŠafárikPress na nižšie uvedenú adresu.

Zodpovedná:
PhDr. Eva Medviďová
Vedúca Vydavateľstva ŠafárikPress
Moyzesova č. 9, 040 01 Košice
Tel.: +42155 234 1617
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


*** 

NÁVRHOVÝ LIST NA VYDANIE TLAČENEJ MONOGRAFIE

 • stiahnite si tlačivo
 • je potrebné vyplniť, podpísať (podpisuje autor) a dať podpísať: 
  • dekanovi - ak ste zamestnancom fakulty,
  • riaditeľovi – ak ste zamestnancom univerzitného pracoviska
  • prorektorovi – ak ste zamestnancom rektorátu, alebo je publikácia hradená z finančných prostriedkov rektorátu

↑ nahor

***

RECENZNÉ POSUDKY – originály podpísané recenzentmi.

Predtým než oslovíte vydavateľstvo, pozrite si MANUÁL PRE ŽIADATEĽA O VYDANIE MONOGRAFIE VO VYDAVATEĽSTVE ŠAFÁRIKPRESS. Redakčná rada schvaľuje výber vedeckého redaktora a recenzentov.

↑ nahor

***

PÍSOMNÉ STANOVISKO AUTORA K RECENZNÝM POSUDKOM

 • vyjadrenie autorov ku pripomienkam recenzentov  a ich zapracovaniu v publikácii
 • podpísané autorom alebo vedúcim autorského kolektívu.

↑ nahor

***

ANOTÁCIA V SLOVENSKOM A ANGLICKOM JAZYKU

 • stručný obsah publikácie, max 10 – 15 viet
 • anotáciu stačí odoslať emailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • táto anotácia bude uverejnená pri publikovaní na webe www.unibook.upjs.sk 
 • uveďte aspoň 5 kľúčových slov

↑ nahor

***

PLNÝ TEXT PUBLIKÁCIE (RUKOPIS)– je potrebné poslať vo formáte .doc, alebo.pdf, po zapracovaní pripomienok recenzentov.

 • text musí byť po korektúrach. Knižnica túto službu neposkytuje.

↑ nahor

***

LICENČNÁ ZMLUVA  - tlačivo na stiahnutie nájdete na tomto odkaze:

Licenčné zmluvy →

Licencie Creative Commons  →

Autorom môže prislúchať autorská odmena. O nároku na autorskú odmenu rozhoduje vedenie fakulty alebo univerzitného pracoviska.

 • autorom (autormi) doplnenú zmluvu je potrebné doručiť v el. podobe (e-mailom) Je potrebná formálna  a faktická kontrola. Po ukončení kontrolného procesu dostane autor emailom odsúhlasený exemplár licenčnej zmluvy s pokynom na vytlačenie a podpis.
 • autorom (autormi) podpísané zmluvy – je potrebné v tlačenej podobe doručiť na Oddelenie edičnej činnosti UK

↑ nahor

***

ŽIADOSŤ O PRIDELENIE ISBN– vypísať a poslať na emailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 • stačí v elektronickej podobe
 • ISBN sa prideľuje po odovzdaní všetkých povinných tlačív vrátane licenčnej zmluvy podpísanej autorom (autormi)
 • Formulár žiadosti o ISBN stiahnete z tohto  odkazu

↑ nahor


Všetky podmienky a pravidlá elektronického publikovania vychádzajú zo Smernice č. 2/2021  o edičnej činnosti UPJŠ v Košiciach a jej súčasti.