logo-ukupjs.png                      

unibook logo

logo uk modre

V rámci e-shopu http://unibook.upjs.sk poskytujeme možnosť nákupu odbornej literatúry slovenských a českých vydavateľov, ale hlavne kníh vydaných Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Všetky publikácie zverejnené na Unibooku sa nachádzajú aj v Univerzitnej predajni kníh v budove Lekárskej fakulty na Triede SNP 1 v Košiciach.

Elektronické publikácie vydané Vydavateľstvom ŠafárikPress sú zverejňované na stiahnutie v pdf formáte v našom e-shope v kategórii E-publikácie  - voľne prístupné.