logo-ukupjs.png                      

unibook logo

logo uk modre

 

Tlačivá, potrebné pre vydanie tlačenej publikácie a CD:

 1. Návrhový list na vydanie tlačenej publikácie a CD vytlačené, podpísané žiadateľom a nadriadeným t.j. dekanom fakulty, prípadne riaditeľom pracoviska, alebo rektorom
 2. Recenzné posudky vytlačené, podpísané recenzentmi
 3. Vyjadrenie vedeckého redaktora - povinné pri monografiách - vytlačené a podpísané vedeckým redaktorom
 4. Písomné stanovisko autora k recenzným posudkom vytlačené, podpísané autorom (vedúcim autorského kolektívu)
 5. Anotácia v slovenskom a anglickom jazyku spolu s kľúčovými slovami – v elektronickej podobe - emailom v doc.
 6. Rukopis publikácie v .doc a .pdf – emailom
 7. Licenčná zmluva - pred vytlačením a podpísaním prosíme najskôr odoslať na kontrolu na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  Po kontrole budú autorovi odoslané ďalšie inštrukcie týkajúce sa licenčnej zmluvy.
 8. Žiadosť o ISBN - vyplnenú žiadosť odoslať elektronicky - emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Všetky tlačivá je potrebné v uvedenej forme doručiť do Vydavateľstva ŠafárikPress na nižšie uvedenú adresu.

Zodpovedná:
PhDr. Eva Medviďová
Vedúca Vydavateľstva ŠafárikPress
Moyzesova č. 9, 040 01 Košice
Tel.: +42155 234 1617
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


*** 

NÁVRHOVÝ LIST NA VYDANIE TLAČENEJ PUBLIKÁCIE A CD

 • vyberte si tlačivo podľa typu dokumentu →
  • návrhový list na vydanie vysokoškolských učebných textov (skrípt)/vysokoškolskej učebnice
  • návrhový list na vydanie monografie
  • návrhový list na vydanie zborníka
  • návrhový list na vydanie ostatnej neperiodickej literatúry
  • návrhový list na vydanie periodickej publikácie
 • je potrebné vyplniť, podpísať (podpisuje autor) a dať podpísať: 
  • dekanovi - ak ste zamestnancom fakulty,
  • riaditeľovi – ak ste zamestnancom univerzitného pracoviska
  • prorektorovi – ak ste zamestnancom rektorátu, alebo je publikácia hradená z finančných prostriedkov rektorátu

↑ nahor

***

RECENZNÉ POSUDKY – originály podpísané recenzentmi.

 • Ak chcete vydať monografiu, predtým než oslovíte vydavateľstvo, najskôr kontaktujte Redakčnú radu, ktorá schvaľuje výber recenzentov a vedeckého redaktora.

↑ nahor

***

PÍSOMNÉ STANOVISKO AUTORA K RECENZNÝM POSUDKOM

 • vyjadrenie autorov ku pripomienkam recenzentov  a ich zapracovaniu v publikácii
 • podpísané autorom.

↑ nahor

***

ANOTÁCIA V SLOVENSKOM A ANGLICKOM JAZYKU

 • stručný obsah publikácie, max 10 – 15 viet
 • táto anotácia bude uverejnená pri publikovaní www.unibook.upjs.sk 
 • uveďte aspoň 5 kľúčových slov

↑ nahor

***

PLNÝ TEXT PUBLIKÁCIE (RUKOPIS)– je potrebné poslať vo formáte .doc, alebo.pdf, po zapracovaní pripomienok recenzentov.

 • text musí byť po korektúrach. Knižnica túto službu neposkytuje.

↑ nahor

***

LICENČNÁ ZMLUVA  - tlačivo na stiahnutie nájdete na tomto odkaze:

Druhy licenčných zmlúv potrebné k vydaniu tlačenej publikácie alebo CD

 • vyberte si typ zmluvy

Autorom môže prislúchať autorská odmena. O nároku na autorskú odmenu rozhoduje vedenie fakulty alebo univerzitného pracoviska.

 • autorom (autormi) doplnenú zmluvu je potrebné doručiť v el. podobe (e-mailom) Je potrebná formálna  a faktická kontrola. Po ukončení kontrolného procesu dostane autor emailom odsúhlasený exemplár licenčnej zmluvy s pokynom na vytlačenie a podpis.
 • autorom (autormi) podpísané zmluvy – je potrebné v tlačenej podobe doručiť na Oddelenie edičnej činnosti UK

↑ nahor

***

ŽIADOSŤ O PRIDELENIE ISBN– vypísať a poslať na emailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

 • stačí v elektronickej podobe
 • ISBN sa prideľuje po odovzdaní všetkých povinných tlačív vrátane licenčnej zmluvy podpísanej autorom(autormi)
 • Formulár žiadosti o ISBN stiahnete z tohto odkazu  

↑ nahor


Všetky podmienky a pravidlá elektronického publikovania vychádzajú zo Smernice č. 2/2021  o edičnej činnosti UPJŠ v Košiciach a jej súčasti.