logo-ukupjs.png                      

unibook logo

logo uk modre

navratkaPovinnosť vydavateľa odovzdať slovenským knižniciam povinný výtlačok z každej publikácie je upravená Zákonom č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov.

Naše vydavateľstvo zabezpečuje odosielanie povinných výtlačkov tlačených aj elektronických publikácií. 

Návratka je zverejnená na tomto odkaze:

Návratka pre príjemcov povinných výtlačkov 

-------