logo-ukupjs.png                      

unibook logo

logo uk modre

Poznámky pod čiarou sa zobrazia v dolnej časti strany a vysvetlivky sa dostanú na koniec dokumentu. Číslo alebo symbol na poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky v dokumente sa zhoduje s referenčnou značkou.

Word používa číslo alebo symbol na priradenie poznámky k referenčnému bodu v dokumente

  1. Kliknite na miesto, kde chcete odkazovať na poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku.
  2. Na karte referencie vyberte položku Vložiť poznámku pod čiarou alebo Vložiť vysvetlivku.

Na karte referencie vyberte položku Vložiť poznámku pod čiarou

Do poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky zadajte požadovaný obsah.

Ak sa chcete vrátiť na miesto v dokumente, dvakrát kliknite na číslo alebo symbol na začiatku poznámky.


Ďalšie informácie nájdete na stránke Používanie Wordu na školské účely.